ÜRÜNLER

Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası, 0 ila 65 yaş arası tüm kişilerin hastalık, kaza ve benzeri durumlar sonucunda karşılaşacağı sağlık problemlerine yönelik hazırlanan kişiye özel bir koruyucu sigortadır. Sigorta kapsamında belirtilen risklere karşı, eklenen teminatlara göre düzenlenen sigorta, tüm risklere karşı kişinin hiçbir masrafa karışmadan ayakta veya yatarak tedavi görmesine fırsat sağlar.

Vip check-up, diş paketi, psikolojik danışmanlık ve daha birçok asistans hizmetinden ücretsiz yararlanabilirsin.

Ömür boyu yenileme garantisi.

Aile indirim imkanı.

Vip Check-up, diş paketi, psikolojik danışmanlık ve daha birçok asistans hizmetinden ücretsiz yararlanabilirsin.

Ömür boyu yenileme garantisi.

Aile indirim imkanı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR ?

Hayatın karşına çıkaracağı muhtemel hastalıklar, kötü sürprizler, beklenmeyen ve yüksek tedavi giderleri karşısında hazırlıklı olman gerekir. Böylesi zor durumlarda sana destek olacak bir özel sağlık sigortası yaptırmak büyük yarar sağlar. Özel Sağlık Sigortası, hastalık ya da kaza durumunda ödenmesi gereken sağlık masraflarını, teminatlar ve limitler doğrultusunda 1 yıl süreyle karşılar. Özel Sağlık Sigorta poliçe sahipleri özel hastanelerde veya özel sağlık kuruluşlarında istedikleri bir doktora başvurarak tedavi olma imkânları vardır.

Ben yararlanabilir miyim?

0-64 yaş arasındaysan, evet sen de yararlanabilirsin.

TEMİNATLAR

Limitsiz Doğum Teminatı

Nerede ve nasıl doğum yapacağına anneler karar verir. Limitsiz doğum teminatı, bekleme süresi olmaksızın anlaşmalı tüm kurumlarda gerçekleşecek doğumlarda, anne ve bebeklerin yanı başında.

Doğum teminatı sadece normal doğum,epidural normal doğum ve sezeryan (Epidural sezeryan SGK ödeme kapsamında olmaması nedeniyle epidural uygulaması sigortalı tarafından karşılanmak kaydıyla sezeryan olarak değerlendirilerek teminat kapsamında ödenir) için geçerlidir.

Ayakta Tedavi Teminatı

Hamilelik sürecindeki tüm rutin kontroller; genel kan testi, ikili yada üçlü taramalar, tiroit testleri, şeker yüklemesi, kan ve idrar tahlilleri gibi gebelik boyunca ihtiyaç duyulan tetkik ve tahlilleri kapsıyor.

Ayakta tedavi yılda 8 kere ile sınırlıdır. Tutar olarak limit bulunmamaktadır. Muayene hakkı sadece hamilelik süresince geçerlidir.

Yatarak Tedavi Teminatı

Poliçe süresi boyunca hastanede kalmayı gerektirecek tüm tedavi ihtiyaçlarında anlaşmalı sağlık kurumlarında geçerli olmak üzere annelerin sağlığını koruyor.

Silver, Gold ve Platinum paketler için yıllık 10.000 TL, Premium paketler için yıllık 20.000 TL limitlidir. 1.500 TL ek prim ödemesi ile; hamilelik sürecinde oluşabilecek düşük, düşük tehdidi, preeklampsi komplikasyonlarını poliçene dahil edebilirsin.

Check-up

....

MERAK ETTİKLERİNİZ

 • Yatarak Tedavi Teminatı nedir ve hangi tedavi harcamalarını kapsar?

  Yatarak Tedavi Teminatı, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dahili ve/veya cerrahi yatışları, Sigortalı'nın hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderlerini, küçük müdahaleleri özel ve genel şartlara uygun olarak karşılar.

 • Ayakta Tedavi Teminatı nedir ve hangi tedavi harcamalarını kapsar?

  Ayakta Tedavi Teminatları tek başına verilemez, ancak Yatarak Tedavi Teminatı ile birlikte alınabilir.

 • Tek başına bebeğimi sigorta kapsamnına alabiliyor muyum?

  Evet,ebeveynler olmadan 18 yaşından küçük bireyler özel sağlık sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır.

 • Sağlık Poliçesinde sigortalanma yaş kriterleri nelerdir?

  Sağlık poliçelerinde sigortalanma yaşı 0-64 yaş arasıdır.

 • Doğum ve Hamilelik giderleri Sağlık Sigortası kapsamında karşılanır mı?

  Evet. Doğum Teminatı isteğe bağlı alınmaktadır. Tercihleriniz doğrultusunda kendinize en uygun limit ve katılım payı oranında seçimler yaparak doğum teminatınızı, sizin veya eşinizin 18 yaşını doldurmuş olması koşuluyla oluşturabilirsiniz.

  Doğum teminatınızı Normal Doğum, Sezaryen, Doğum ve Hamilelik komplikasyonlarında kullanabiliyor olmakla birlikte; tercihinize bağlı olarak Gebelik Rutin Kontrollerinizi de bu modül kapsamında yaptırabilirsiniz.

 • Sağlık Sigortası kapsamında Doğum Teminatı için bekleme süresi uygulanacak mıdır?

  Evet. Doğum teminatlarından bekleme süresi sonunda başlayan hamilelikler için yararlanabilirsiniz.

 • Sağlık Sigortası kapsamında Doğum teminatı kapsamında yenidoğan bebeklere ait giderler de karşılanıyor mu?

  Bebeğinizin doğum sonrası sağlığını kontrol etmek amacıyla yaptırdığınız; muayene ve rutin tetkik giderlerini yenidoğan teminatı ile karşılayabilirsiniz. Bebeğinizin kan grubunu belirleme, metabolik tarama testi, işitme testi gibi tetkik giderlerinizi "Yeni Doğan Paketi" teminat limiti ve ödeme yüzdeleri dahilinde kapsama alabilirsiniz.

 • Sağlık Sigortası Poliçesi yurt dışında da geçerli mi?

  Yurt dışı teminatının poliçenize eklenmiş olması durumunda, limitleriniz doğrultusunda yurt dışında da Sağlık Sigortanız geçerli olacaktır.

 • Gebelik takipleri anlaşmasız kurumlarda ya da anlaşmasız doktorda yapılabilir mi?

  Sağlık Sigortası kapsamında, doğum teminatını tercih etmeniz durumunda, seçtiğiniz sigorta şirketinin uygulamaları ve limit/ödeme yüzdesi doğrultusunda gebelik takiplerinizi anlaşma harici kurumlarda veya doktorlar tarafından yaptırabilirsiniz.

 • Sağlık Sigortası’nın geçerlilik süresi nedir?

  Sağlık Sigortasının geçerlilik süresi 1 yıldır.

 • Sağlık Sigortasında sigorta süresi içinde eş ve çocuklar da poliçeye dahil edilebilir mi?

  Sağlık Sigortasının geçerlilik süresi 1 yıldır.

VERGİ AVANTAJI

Gelir Vergisi Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendi uyarınca “Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması” şartıyla; sigorta ettirenin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin % 50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi poliçeler için ödediği primlerin tamamı gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda sigorta ettiren tarafından elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Bu tutarı aşan primler gelir vergisi matrahından indirilememektedir.

Örneğin Murat Bey çalıştığı iş yerinden aylık olarak brüt 10.000 TL ücret kazanmaktadır. Ayrıca kendisi, eşi ve çocukları için toplamda aylık 250 TL prim ödemesi gereken sağlık sigortası bulunmaktadır.

Bu durumda Murat Bey’in elde edeceği vergi avantajı aşağıda detaylı hesaplaması da yer alan aylık 87,50 TL ve yıllık 1.050 TL kadar olacaktır

Aylık Brüt Ücret 10.000 TL
Vergi Matrahından İndirilebilecek Azami Prim Tutarı (Brüt Ücret X 15%) 1.500 TL
Yıllık Limit Yıllık brüt asgari ücret
Aylık Sağlık Sigortası Primi 250 TL
SGK Çalışan Payı (%14) = 10.000 x 14% 1.400 ₺
İşsizlik Çalışan Payı (%1) = 10.000 x 1% 1.000 ₺
Gelir Vergisi Matrahı (Sağlık Sigortalı) = 10.000 - 1.400 - 1.000 - 250 7.350 ₺
Gelir Vergisi Matrahı (Sağlık Sigortasız) = 10.000 - 1.400 - 1.000 7.600 ₺
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı* (Sağlık Sigortalı) = 7.350 x 35% 2.572,50 ₺
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı* (Sağlık Sigortasız) = 7.600 x 35% 2.660,00 ₺
Aylık Vergi Kazancı* = 2.660,00 - 2.572,50 87,50 ₺
Yıllık Vergi Kazancı* = 87,50 x 12 1.050,00 ₺

*Vergi dilimleri kümülatif vergi matrahınıza göre aylar itibarıyla değişkenlik gösterir. Vergi diliminizin örnek verilen ayda 35% olduğu kabul edilerek yıllık vergi kazancı tutarı, aylık vergi kazancının 12 ile çarpılması suretiyle hesaplanmıştır.

TEKLİF AL

Bu paketi tercih edenler için bekleme süresi yoktur. Hemen alınabilir.
Herhangi bir ürüne başvurmak ya da bilgi almak için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli. Sizi en kısa sürede arayarak yardımcı olacağız.