ÜRÜNLER

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sağlığınla ilgili ihtiyaçlarında anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından hizmet alıyor, bütçene uygun ödemeler ile özel sağlık sigortası sahibi olmak istiyorsan, senin ve sevdiklerinin ihtiyaç anında yüksek standartlarda sağlık hizmeti alabilmesini mümkün kılan bir sağlık sigortası ürünüdür.

SGK anlaşmalı özel hastanelerde hiçbir ücret farkı ödemezsin.

SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz 15 TL dışında bir ödeme.

Acil durumlarda ücretsiz ambulans hizmeti sağlarız.

Tüm planları ile ücretsiz check-up, diş paketi hizmetlerinden faydalanabilirsin.

SGK anlaşmalı özel hastanelerde hiçbir ücret farkı ödemezsin.
*SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz 15 TL dışında bir ödeme.

Acil durumlarda ücretsiz ambulans hizmeti sağlarız.

Tüm planları ile ücretsiz check-up, diş paketi hizmetlerinden faydalanabilirsin.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NEDİR ?

Sağlığınla ilgili ihtiyaçlarında anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından hizmet alıyor, bütçene uygun ödemeler ile özel sağlık sigortası sahibi olmak istiyorsan, senin ve sevdiklerinin ihtiyaç anında yüksek standartlarda sağlık hizmeti alabilmesini mümkün kılan bir sağlık sigortası ürünüdür.

Ben yararlanabilir miyim?

0-60 yaş arasındaysan ve SGK kapsamındaysan, evet sen de yararlanabilirsin. (Yenidoğan bebekler 14. günden sonra sigortalanabilir)

MERAK ETTİKLERİNİZ

 • Kimler SGK’lıdır?

  SGK’nın özel onayı ile kurulan banka, sigorta,emeklilik sandıklarına tabii kurum çalışanları hariç herkes SGK’lıdır.

 • Öğrenciler SGK kapsamında mıdır?

  Tüm öğrenciler 24 yaşı bitene kadar SGK’lı anne veya babadan dolayı SGK’lıdır. Yeni uygulamada sadece bu kişilerin öğrenci olduklarını öğrenci işlerinden alacakları basit bir yazı ile SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

 • Bebekler hangi tarih itibari ile poliçeye dahil edilebilir?

  Doğum tarihinden itibaren 15 günü tamamlamış bebekler sigortalanabilir.

 • Hastaneye gittiğimde ben bir ücret ödeyecek miyim?

  Poliçe Özel Şartlarınız doğrultusunda poliçe kapsamında tutulan tedavileriniz için SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz 15 TL dışında bir ödeme alınmamaktadır

 • Mevcut hastalıklarımla ilgili tedavi masrafları ödenir mi?

  Bu ürünümüzde beyan edilmiş dahi olsa, Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık tedavi masrafları ödenmemektedir.

 • Poliçede ilaç ödeniyor mu? Sürekli kullanılan ilaçlar için uygulama nasıl?

  Hayır, ilaç teminatı bu poliçede bulunmamaktadır.

 • Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında ömür boyu yenileme garantisi hakkını ne zaman alabilirim?

  Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında, sigortalının kesintisiz 3 yıl boyunca sigortasını devam ettirmesi halinde, 3 yıl sonunda sigortalının sağlık durumu esas alınarak değerlendirilir ve Ömür Boyu Yenileme hakkına sahip olabilir.

 • Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında günlük muayene sınırı olacak mı?

  Bireysel Tamamlayıcı sağlık sigortanızda günlük bir sınır bulunmamaktadır. Poliçenizi yaptırdıktan sonra bir yıl boyunca toplam 10 muayene hakkınız mevcuttur.

 • Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında yapılan muayene sonucunda doktor farklı bir branş hekimine daha yönlendirirse 2. işlem olarak değerlendirilir mi?

  Evet, muayeneniz sonrasında doktorunuz farklı bir branş doktoruna yönlendirmesi durumunda 2. işlem olarak değerlendirmeye alınmaktadır

 • Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında hastalık bekleme süresi var mı?

  Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında yatarak tedavi kapsamındaki tüm işlemleriniz, tüm fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili giderler için, yatarak tedavilerde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kırmızı alan durumları hariç olmak üzere sigortanız başladıktan 3 ay sonra kapsama alınır.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının kullanımı için sigortalının SGK'sı aktif olmadıysa faturaları işlem yapılabilir mi?

  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sadece SGK tarafından kapsama alınmış ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) olan kişiler için geçerlidir. Genel Sağlık Sigortasına hak sahipliğini kaybeden kişilerin poliçeleri yürürlükte olsa dahi, GSS hak sahipliği aktif olmadığı sürece poliçelerinden faydalanamazlar.

 • Cumartesi günleri TSS Poliçeleri için provizyon saat sınırlaması var mıdır?

  Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında 7 gün 24 saat provizyon hizmeti verilmektedir.

 • Resmi tatil ve Pazar günleri TSS poliçemden nasıl hizmet alabilirim?

  Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında resmi tatiller de dahil olmak üzere 7 gün 24 saat hizmet verilmektedir.

VERGİ AVANTAJI

Gelir Vergisi Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendi uyarınca “Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması” şartıyla; sigorta ettirenin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin % 50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi poliçeler için ödediği primlerin tamamı gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda sigorta ettiren tarafından elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Bu tutarı aşan primler gelir vergisi matrahından indirilememektedir.

Örneğin Murat Bey çalıştığı iş yerinden aylık olarak brüt 10.000 TL ücret kazanmaktadır. Ayrıca kendisi, eşi ve çocukları için toplamda aylık 250 TL prim ödemesi gereken sağlık sigortası bulunmaktadır.

Bu durumda Murat Bey’in elde edeceği vergi avantajı aşağıda detaylı hesaplaması da yer alan aylık 87,50 TL ve yıllık 1.050 TL kadar olacaktır

Aylık Brüt Ücret 10.000 TL
Vergi Matrahından İndirilebilecek Azami Prim Tutarı (Brüt Ücret X 15%) 1.500 TL
Yıllık Limit Yıllık brüt asgari ücret
Aylık Sağlık Sigortası Primi 250 TL
SGK Çalışan Payı (%14) = 10.000 x 14% 1.400 ₺
İşsizlik Çalışan Payı (%1) = 10.000 x 1% 1.000 ₺
Gelir Vergisi Matrahı (Sağlık Sigortalı) = 10.000 - 1.400 - 1.000 - 250 7.350 ₺
Gelir Vergisi Matrahı (Sağlık Sigortasız) = 10.000 - 1.400 - 1.000 7.600 ₺
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı* (Sağlık Sigortalı) = 7.350 x 35% 2.572,50 ₺
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı* (Sağlık Sigortasız) = 7.600 x 35% 2.660,00 ₺
Aylık Vergi Kazancı* = 2.660,00 - 2.572,50 87,50 ₺
Yıllık Vergi Kazancı* = 87,50 x 12 1.050,00 ₺

*Vergi dilimleri kümülatif vergi matrahınıza göre aylar itibarıyla değişkenlik gösterir. Vergi diliminizin örnek verilen ayda 35% olduğu kabul edilerek yıllık vergi kazancı tutarı, aylık vergi kazancının 12 ile çarpılması suretiyle hesaplanmıştır.

TEKLİF AL

Bu paketi tercih edenler için bekleme süresi yoktur. Hemen alınabilir.
Herhangi bir ürüne başvurmak ya da bilgi almak için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli. Sizi en kısa sürede arayarak yardımcı olacağız.